ทำเนียบประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
พ.ศ. 2533 - 2536 นายใจดี    คงบัน
พ.ศ. 2536 - 2541 นายปลอด    ขวัญเมือง
พ.ศ. 2541 - 2544 นายใจดี    คงบัน
พ.ศ. 2544 - 2547 นายสุทธิกุล เพชรสุทธิ์
พ.ศ. 2547 - 2548 นายสุทัศน์    นิลภู
พ.ศ. 2548 - 2552 นายสุทธิกุล    เพชรสุทธิ์
พ.ศ. 2552 - 2553 นายประคอง    ชูบัว
พ.ศ. 2553 - 2557 นายสุทธิกุล     เพชรสุทธิ์
พ.ศ. 2557 -2558 นายสุจริต    ษัฏเสน
พ.ศ. 2558 - 2560 นายสุทัศน์  นิลภู
พ.ศ. 2560 - 2564 นายสมพร เต็งรัง
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน นายสุทธิกุล  เพชรสุทธิ์
 
รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32
 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
     
  สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ 075-299959
Copyright © 2022, Design by Nayong Coop | Contact by webmaster : info@nayongcoop.com