ประชุมกลุ่มสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม 2558 คลิก! 
สหกรณ์การเกษตรนาโยง จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ คลิก! 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานการทำนา คลิก! 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร คลิก! 
พนักงานบางจากมาแนะนำและช่วยดูแลการให้บริการของพนักเติมน้ำมัน คลิก! 
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ คลิก! 
สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด เชิญพระนารายณ์ทรงครุฑมาไว้ที่สำนักงาน คลิก! 
กิจกรรมวันครบรอบ 25 ปี ก่อตั้งสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด คลิก! 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี คลิก! 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว คลิก! 
กรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วันธรรมาราม (นาปด) (1-11-2558) คลิก! 
เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำ Big Cleaning Day ที่ปั้มน้ำมันบางจาก (2-11-2558) คลิก! 
บริษัทบางจากร่วมกับสหกรณ์ จัดงาน 25 ปี ปั๊มชุมชนบางจาก : พัฒนาอย่างยั่งยืน (4-11-2558) คลิก! 
สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ร่วมกับ บริษัทบางจากฯ จับรางวัลคูปองชิงโชค จากการเติมน้ำมัน 500 บาทขึ้นไป คลิก! 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทัศนศึกษาดูงานและร่วมสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 7-13ธันวาคม 2558 คลิก! 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 (28-12-2558) คลิก! 
การประชุมกลุ่ม ของสมาชิกลุ่มที่ 30 , 23 ณ วัดกรงทอง วันที่ 5 มกราคม 2559 คลิก! 
การประชุมกลุ่ม ของสมาชิกลุ่มที่ 13 , 15 , 24 ณ วัดช่องน้อย วันที่ 6 มกราคม 2559 คลิก! 
การประชุมกลุ่ม ของสมาชิกลุ่มที่ 21 , 32 ณ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ วันที่ 7 มกราคม 2559 คลิก! 
การประชุมกลุ่ม ของสมาชิกกลุ่มที่ 22 , 33 ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.นาหมื่นศรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 คลิก! 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม 2559รอบที่ 1 ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 คลิก! 
การประชุมกลุ่ม ของสมาชิกกลุ่มที่ 2 ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ละมอ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 คลิก! 
ข้อปฏิบัติ ขั้นตอนในการทำธุรกิจตลาด คลิก! 
ข้อปฏิบัติ ขั้นตอนในการทำธุรกิจสินเชื่อ คลิก! 
การประชุมกลุ่ม ของสมาชิกกลุ่มที่14,28,11,31,12,16,17 วัดยอทอง เมื่อวันที่ 13,14 และ 15 มกราคม 59 คลิก! 
การประชุมกลุ่ม ของสมาชิกลุ่มที่ 18,19 ณ ณ บ้านนายบุญเริญ นิวงษ์ ม.2 ต.นาข้าวเสีย เมื่อวันที่ 20 มก คลิก! 
การประชุมกลุ่ม ของสมาชิกลุ่มที่ 1,5,6 ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 คลิก! 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม 2559 รอบที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2559 คลิก! 
การประชุมกลุ่ม ของสมาชิกลุ่มที่ 3,4,29ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 คลิก! 
เก็บเกี่ยวข้าวในนา หลังสหกรณ์ คลิก! 
การประชุมกลุ่ม ของสมาชิกลุ่มที่ 7,34,10 ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 คลิก! 
การประชุมกลุ่ม ของสมาชิกลุ่มที่8,9,35 ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 คลิก! 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าการสหกรณ์ คลิก! 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมอบรม โครงการพัฒนาการเพิ่มมูลค่าน้ำยางเป็นถุงมือผ้าเคลือบยาง คลิก! 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมงานวันสหกรณ์ คลิก! 
ประชุมและเสวนา พัฒนาศักยภาพกรรมการดำเนินการและ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ คลิก! 
บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 คลิก! 
ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา คลิก! 
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่และสมาชิกร่วมกันดำนา คลิก! 
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 คลิก! 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเดินทางมามอบถุงยังชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ที่ประส คลิก! 
ประชุมกลุ่มประจำเดือนมกราคม 2560 คลิก! 
การประชุมใหญ่สามัญครั้แรกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโยง คลิก! 
คณะกรรมการผู้จัดการร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ คลิก! 
ประชุมกลุ่มประจำเดือนพฤษภาคม 2560 คลิก! 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2560 คลิก! 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 คลิก! 
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2560 คลิก! 
19 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการ เจ้าหน้าลูกจ้าง สมาชิกสหกรณ์ ร่วมกับขุดลอกคลองห้วยใส ม.3 ต.นาข้าวเสีย คลิก! 
สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ประชุมสมาชิกผู้สูงวัย 70 ปี ขึ้นไป เพื่อชี้แจงการจัดชั้นสมาชิก คลิก! 
รดน้ำคนแก่ของสหกรณ์ประจำปี 2562 คลิก! 
คณะจากที่ต่างๆ มาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้่ที่สหกรณ์ คลิก! 
นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เขตตรวจที่ 5,6) มาเยี่ยมชมสหกรณ์ พบปะพูดคุย แนะนำ คลิก! 
ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างของสมาชิก คลิก! 
สหกรณ์ฯ รวบรวมผลไม้สมาชิกเพื่อส่งออก คลิก! 
สหกรณ์ทั่วไทยเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ คลิก! 
สหกรณ์การเกษตรนาโยง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดี คลิก! 
 
 
 
 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
     
  สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ 075-299959
Copyright © 2022, Design by Nayong Coop | Contact by webmaster : info@nayongcoop.com