สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
     
 
 
โครงการซื้อที่นี่มีรางวัล
ชิงโชคชั้นที่ 1 สมาชิกและบุคคลภายนอกซื้อสินค้าที่สหกรณ์ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป มีสิทธิ์จับรางวัลที่ทางสหกรณ์จัดไว้ทุกคน ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกนำใบเสร็จซื้อสินค้ามาจับรางวัลที่ทางสหกรณ์จัดเตรียมไว้ ( เฉพาะ ปุ๋ย ข้าวสาร วัสดุการเกษตร และ สินค้าที่ร้านมินิมาร์ท เท่านั้น ) ชิงโชคชั้นที่ 2 เฉพาะสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด เท่านั้น โดยนำใบเสร็จที่ผ่านการจับรางวัลชิงโชคชั้นที่ 1 มาแลกคูปองชิงโชคชั้นที่ 2 ที่ทางสหกรณ์จัดเตรียมไว้ ดังรายละเอียด - สมาชิกซื้อสินค้าเงินสดและเงินเชื่อ ตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท รับคูปอง 1 ใบต่อครั้ง - สมาชิกซื้อสินค้าเงินสดและเงินเชื่อ ตั้งแต่ 5,001– 10,000 บาท รับคูปอง 2ใบต่อครั้ง - สมาชิกซื้อสินค้าเงินสดและเงินเชื่อ ตั้งแต่ 10,001–ขึ้นไป รับคูปอง 3 ใบต่อครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 30 เมษายน 2559 จับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
เอกสารดาวน์โหลด :    
ประกาศโดย :   ฝ่ายการตลาด
เมื่อวันที่ :   27/01/2016
     
 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
     
  สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ 075-299959
Copyright © 2022, Design by Nayong Coop | Contact by webmaster : info@nayongcoop.com